ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฟิสิกส์ ครูเกิด
คลังข้อสอบ
ข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์
 
ข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ online(กำลังปรับปรุง)
 
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6
 
                 
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2549   ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2549   ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2549  
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2550   ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2550   ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2550  
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2551   ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2551   ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2551  
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2552   ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2552   ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2552  
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2553   ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ปี 2553   ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2553  
                 
ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น
   
ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น Online (กำลังปรับปรุง)
   
ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น Flash (กำลังปรับปรุง)
 
                 

ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2550

 

ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2550

 

ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2550

 
ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2551   ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2551   ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2551  
ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2552   ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2552   ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2552  
ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2553   ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2553   ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2553  
ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2554   ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2554   ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปี 2554  
                 
ข้อสอบ PAT 2 ฟิสิกส์
 
ข้อสอบ PAT 2 ฟิสิกส์ (online)
 
ข้อสอบ PAT 2 วิทยาศาสตร์
 
                 
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 1   ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 1   ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2552 ครั้งที่ 1  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 2   ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 2   ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2552 ครั้งที่ 2  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 3   ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 3   ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2552 ครั้งที่ 3  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 1   ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 1   ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2553 ครั้งที่ 1  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 2   ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 2   ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2553 ครั้งที่ 2  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 3   ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 3   ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2553 ครั้งที่ 3  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2554 ครั้งที่ 1   ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2554 ครั้งที่ 1   ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2554 ครั้งที่ 1  
                 
ข้อสอบ เข้ามหาวิทยาลัย วิชาฟิสิกส์
   
แบบทดสอบจาก FLASH (ผลงานนักเรียน)
   
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ(ผลงานนักเรียน)
 
                     
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ปี 2543 ครั้งที่ 1   บทที่ 1   บทที่1  
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ปี 2543 ครั้งที่ 2   บทที่ 2   บทที่ 2  
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ปี 2544 ครั้งที่ 1   บทที่ 3   บทที่ 3  
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ปี 2544 ครั้งที่ 2   บทที่ 4   บทที่ 4  
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ปี 2545 ครั้งที่ 1   บทที่ 5   บทที่ 5  
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ปี 2545 ครั้งที่ 2   บทที่ 6   บทที่ 6  
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ปี 2546 ครั้งที่ 1   บทที่ 7   บทที่ 7  
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ปี 2546 ครั้งที่ 2   บทที่ 8   บทที่ 8  
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ปี 2547 ครั้งที่ 1  
บทที่ 9
 
บทที่ 9
 
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ปี 2547 ครั้งที่ 2   บทที่ 10   บทที่ 10  
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ปี 2548 ครั้งที่ 1   บทที่ 11   บทที่ 11  
    บทที่ 12   บทที่ 12  
ข้อสอบ A-NET
  บทที่ 13   บทที่ 13  
      บทที่ 14   บทที่ 14  
ข้อสอบ A-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2549   บทที่ 15   บทที่ 15  
ข้อสอบ A-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2550   บทที่ 16   บทที่ 16  
ข้อสอบ A-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2551   บทที่ 17   บทที่ 17  
      บทที่ 18   บทที่ 18  
ข้อสอบ PAT 2 วิทยาศาสตร์
  บทที่ 19   บทที่ 19  
      บทที่ 20   บทที่ 20  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2552 ครั้งที่ 1  
บทที่ 21
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ฯ
 
บทที่ 21
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ฯ
 
ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2552 ครั้งที่ 2              
 
ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2552 ครั้งที่ 3    
ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น Online (กำลังปรับปรุง)
   
ข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น (แยกตามเนื้อหา)
 
ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2553 ครั้งที่ 1                  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2553 ครั้งที่ 2   บทที่1   บทที่ 1  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2553 ครั้งที่ 3   บทที่ 2   บทที่ 2  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2554 ครั้งที่ 1   บทที่ 3   บทที่ 3  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2554 ครั้งที่ 2   บทที่ 4   บทที่ 4  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ปี 2554 ครั้งที่ 3   บทที่ 5   บทที่ 5  
      บทที่ 6   บทที่ 6  
ข้อสอบ PAT 2 ฟิสิกส์
  บทที่ 7   บทที่ 7  
      บทที่ 8   บทที่ 8  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 1  
บทที่ 9
 
บทที่ 9
 
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 2   บทที่ 10   บทที่ 10  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ครั้งที่ 3   บทที่ 11   บทที่ 11  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 1   บทที่ 12   บทที่ 12  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 2   บทที่ 13   บทที่ 13  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2553 ครั้งที่ 3   บทที่ 14   บทที่ 14  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2554 ครั้งที่ 1   บทที่ 15   บทที่ 15  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2554 ครั้งที่ 2   บทที่ 16   บทที่ 16  
ข้อสอบ PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ปี 2554 ครั้งที่ 3   บทที่ 17   บทที่ 17  
                     
    สถิติการเข้าชมFree Web Site Counter                  
             
   
ข้อสอบ O-NET ป.6 ปี กศ.51
     
ข้อสอบ O-NET ม.3 ปี กศ.51
ข้อสอบ O-NET ม.6 ปี กศ.51
 
   
ข้อสอบ O-NET ป.6 ปี กศ.52
     
ข้อสอบ O-NET ม.3 ปี กศ.52
ข้อสอบ O-NET ม.6 ปี กศ.52
 
   
ข้อสอบ O-NET ป.6 ปี กศ.53
     
ข้อสอบ O-NET ม.3 ปี กศ.53
ข้อสอบ O-NET ม.6 ปี กศ.53
 
ภาษาไทย+คณิตศาสตร์
ภาษาไทย+คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์+สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์+สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ+สุขศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ+การงาน
สุขศึกษา+ศิลปะ+การงาน
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุขศึกษา+ศิลปะ+การงาน