ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บฟิสิกส์ครูเกิด
       
 
  ภาพกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
       
นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
       
 
         
 
นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
จัดนิทรรศนาการวิชาการร่วมกับศูนย์เครือข่าย
 
         
 
 
 
         
 
จัดนิทรรศการบูรณาการวันสุนทรภู่
 
แข่งขันทักษะที่ ม.ราชภัฎนครราชสีมา
 
   

   
แข่งขันทักษะที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6
   
   
ทำบุญวันเข้าพรรษา
งานผ้าป่าโรงเรียน+ศิษย์เก่า
   
   
บริจาคโลหิต 12 สิงหามหาราชินี
โรงเรียนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามหมู่้บ้านต่าง ๆ
   
   
 
ครูและนักเรียนร่วมผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน
 
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีในรายวิชาฟิสิกส์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมทำบุญตามประเพณีของไทย
 
ลงพื้นที่เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรมเพื่อเตรียมทำผลงาน
 
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
 
จัดสอนค่ายวิชาการประจำทุกปี